หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านพิมาน

         ภูมิปัญญาที่ใช้ในการทอผ้า

  • ใช้สีฝ้ายที่ได้มาจากดอกฝ้าย
  • สีธรรมชาติ
  • สีเหลืองสด ย้อมจากเปลือกต้นลิ้นฟ้า
  • สีเหลืองเขียวอ่อน ย้อมจากเปลือกต้นมะม่วง
  • สีน้ำตาลอ้อน ย้อมจากเปลือกต้นยูคา
  • สีควันบุหรี่ ย้อมจากแปลกต้นยูคา

         ถ้าต้องการถุงย่ามงคลใช้สำหรับงานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่จะใช้เปลือกต้นยอ ต้นคูณ(ราชพฤกษ์) ต้นดอกรัก ต้นมะขาม สีที่ได้จะเป็นสีเทาอ่อ

สินค้าแนะนำ

Gallery

สถานที่ตั้ง