เกียวกับเรา

      ไม่มีความเห็น บน เกียวกับเรา

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2554

ตั้งอยู่ที่บ้านพิมาน ม.1′ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

สมาชิกเริ่มต้น 13 คน ปัจจุบัน 25 คน

แรงบันดาลใจ

 • ต้องการสืบสานภูมิปัญญาคนรุ่นเก่าไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และ สืบทอด
 • ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งตนเองและสมาชิก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

 • ผลิตภัณฑ์ใช้วัตถุดิบที่สำคัญคือ ฝ้าย และย้อมสีธรรมชาติ เช่น ย้อมเปลือกไม้ และย้อมเห็ดระเบิดที่มีในท้องถิ่น
 • เสื้อผ้าปักลายด้วยมือ
 • ผ้าชิ้น ผ้าขาวม้า
 • กระเป๋า
 • กระโปรง
 • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ยี่ห้อผลิตภัณ “ไทพิมาน”

ภูมิปัญญาที่ใช้ในการทอผ้า

ใช้เส้นฝ้ายที่ได้มาจากดอกฝ้าย

สีธรรมชาติ

 • สีเหลืองสด ย้อมจากเปลือกต้นลิ้นฟ้า
 • สีเหลืองอมเขียวอ่อน ย้อมจากเปลือกต้นมะม่วง
 • สีน้ำตาล ย้อมจากเปลือกต้นมะขาม
 • สีน้ำตาลอ่อน ๆ ย้อมจากเห็ดระเบิด
 • สีควันบุหรี่ ย้อมจากเปลือกต้นยูคา

และ ถ้าต้องการถุงย่ามมงคลใช้สำหรับงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่จะใช้เปลือกต้นยอ ต้นคูณ(ราชพฤกษ์) ต้นดอกรัก ต้นมะขาม สีที่ได้จะเป็นสีเทาอ่อน

การวิเคราะห์สถานการณ์

ข้อดี

 • ผ้าที่เขาทำมาตัดเป็นฝ่ายที่เขาผลิตเอง ไม่มีขายในตลาด
 • ตัดและปักด้วยมือ และทำประณีตทีจะด้วไม่ได้ทำเป็นโหล
 • ศึกษาข้อมูลความต้องการของแต่ละที่ ๆ เราจะออกบูท

ข้อเสีย

1. ผลิตได้ไม่พอต่อความต้องการ

2. ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ

3. ไม่มีสื่อโฆษณา

โอกาสของกลุ่ม

1. เป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีองเฉลิม พระเก็ยรติที่มีแหล่เรียนรู้

และมีคณะศึกษาดูงานมาดูงานเป็น ประจำ

2 หน่วยงานราชการจะใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน

อุปสรรคของกลุ่ม

1. วัตถุดิบผลิตได้ปีละครั้ง

2. ผลิตในระยะสั้นและเร็นไม่ได้

3 เงินทุนหมุนเวียนในการเก็บ สต๊อกวัตถุดิบไม่เพียงพอ

Subscribe
Notify of
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments